ÇANAKKALE MEŞHURLARI:

Dr. H. İBRAHİM BODUR

 

 

 

 

 

“H. İbrahim Bodur 1928 yılında Çanakkale ilinin Yenice ilçesi (1934 yılında adı Atatürk tarafından konulan) Nevruz köyünde doğdu. İlkokulu Yenice İlkokulu’nda, ortaokulu Balıkesir Lisesi’nde iftihar talebesi olarak okuduktan sonra İstanbul Robert Kolej’e girdi. Robert Kolej’de ekonomi ve edebiyat bölümlerini aynı sürede bitirerek Major in Commerce (M.A.), Bachelor of Arts (B.A.) dereceleri ve üstün başarıyla (1950 yılında) mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nde gerekli programları alarak (Business Administration) (ve bilahare dışarıda lisansüstü öğrenimine devam ederek) İş İdaresi ihtisasını tamamlayıp, 1951’de yurda döndü.

(Öğrenim yıllarında, babası Hasan Bodur’un yaprak tütün ihracat ve ithalat işlerinde çalışan İbrahim Bodur’un 1952 yılında ilk sınaî teşebbüsü, Bodur ve Eğinlioğlu ailelerinin kurduğu Edirnekapı Pamuk İpliği Fabrikası olmuştur.) Türkiye’nin ilk 3.200 iğlik 80 numara penye pamuk ipliği fabrikası olan Bodur-Eğinlioğlu Edirnekapı Pamuk İpliği Fabrikası’nı kurdu. 1956 yılına kadar yönetti.

(Bilahare 1955 yılında araştırma ve ön çalışmalarına başladığı ve 1957 yılında gerçekleştirdiği Çanakkale Seramik Fabrikalarını, bunu takiben Kalebodur, Kaleflex, Kaleporselen, Kalekalıp, Kaleterasit, Kaledekor, Kalekim, Kale Export, Kale Pazarlama gibi otuz adet sınaî ve ticarî kuruluştan oluşan Kale Grubu Şirketlerini kurarak bölgenin ve ülkenin kalkınmasına önemli yararlar sağlamıştır.)

Türkiye’nin sanayileşerek kalkınacağına ve kalkınmanın Anadolu’dan başlaması gerektiğine inanan Bodur, 1955 yılında 47 ortaklı Çanakkale Seramik Fabrikaları Limited Şirketi’ni kurdu ve aynı yıl seramik sanayii için gerekli etüd ve araştırmalara başladı. 1956 yılında gerekli makine ve teçhizatı Çekoslovakya’ya sipariş etti ve 1957 yılında Türkiye’nin ilk seramik fabrikalarının temelini attı.

İlk kurulan limited şirketi, o gün 750 ortaklı, bugün 1.200 ortaklı, Çanakkale Seramik Fabrikaları Anonim Şirketi’ne dönüştüren Bodur, böylece aile fertlerinin, çalışanların, bayilerin, bölge halkının iştirakleri ile Türkiye’nin ilk halka açık şirketini kurmuş oldu.

(Yukarıda kısmen özetlediğim gibi) İbrahim Bodur, 1952 yılı başından günümüze dek geçen sürede; tekstil, inşaat malzemeleri, inşaat kimyasalları, makine teçhizat, savunma sanayi, robotik ve otomasyon sistemleri, enerji ve enerji dağıtım ve ölçüm sistemleri, teknik seramik, seramik hammaddeleri, nakliye, iç ve dış ticaret şirketleri ve bilişim gibi birçok konuda ve sektörlerde faaliyet gösteren Kale Gurubu’nu oluşturdu. Ayrıca gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında önemli şirketlere kurucu ortak olarak katıldı. Siemens, Roca ve General Elektrik gibi birçok önemli kuruluşlarla yabancı ortaklıklar tesis etti. Dr. İbrahim Bodur, (hâlen) Kale Grubu Başkanı ve Kurucu Murahhas Azası olarak görev ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

(İbrahim Bodur) 1952 yılında Türkiye’nin ilk müstakil sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası’nın kuruluş faaliyetlerine katıldı.

1952 yılından 1962 yılına kadar İstanbul Sanayi Odası, taş ve toprağa dayalı tuğla, refrakter, çimento, seramik ve cam meslek komiteleri üyeliğinde bulundu. 1962 yılında İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliğine seçilen sanayici Bodur, meclis üyeliği görevinde, 2000 yılına kadar kesintisiz bir rekor süre olarak 38 yıl kaldı.

1968 yılında İstanbul Sanayi Odası’nı temsilen Türkiye Odalar Birliği Genel Kurul Üyeliğine seçilen Bodur, 1969 yılında Türkiye Odalar Birliği Yönetim Kurulu’na seçildi. 1969’dan 1975 yılına kadar 6 yıl süre ile Odalar Birliği Başkanlık Divanında Başkan ve Başkan Vekilliği görevini ifa etti. Bu süre zarfında, Odalar Birliği bünyesinde sektör konseylerini kuran Bodur, 1975’den 1979 yılına kadar iki dönem Türkiye Sanayi Odaları Konsey Başkanlığını, müteakiben 1980 ve 1982 yılları arasında, iki dönem Türkiye Odalar Birliği Genel Kurul Başkanlığı görevlerini yaptı.

1962 yılında, kuruluşunda bulunduğu İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliğine seçilen İbrahim Bodur, 1975 yılında İSO Meclis Başkanlığı’na seçildi.

1975 yılından 1995 yılına kadar aralıksız (olarak) 20 yıl, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı olarak, en uzun süreli İstanbul Sanayi Odası Başkanlığı görevini yaptı.

Bu görevleri süresinde, Türk sanayiine ve Türk ekonomisine önemli hizmetler veren İbrahim Bodur, Türkiye Odalar Birliği’ni temsilen Türkiye Sanayi Odaları Sanayi Konseyi’ni, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’ni (DEİK), Türk-İtalyan İş Konseyi’ni kurarak uzun süre başkanlığını yaptı. Ayrıca, Sanayi Odası’nı temsilen, Türkiye İktisadî Kalkınma Vakfı’nı (İKV) ve İstanbul Sanayi Odası Vakfı’nı (İSOV) kurarak bu kuruluşlarda görev yaptı. Ayrıca, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) ilk altı kurucusundan biri olan Bodur uzun yıllar bu kuruluşun yönetiminde ve Genel Kurul Başkanlığı’nda bulundu. Halen Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Kızı Zeynep Bodur Okyay’ın İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliğine ve Oda Yönetim Kurulu Üyeliğine, İKV Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Türk-İtalyan İş Konseyi Başkanlığına seçilmesini müteakip; 2000 yılı başında İstanbul Sanayi Odası Meclisi Onursal Üyesi ve Başkanı olarak onurlandırılan ve 1952 yılından bu yana kurucu üye olarak fiilen sanayi hizmetlerini sürdüren İbrahim Bodur, Türk sanayiine olan hizmetlerini, ilgisini ve aşkını sürdürmektedir.

Teşebbüs ve sermayenin belli büyük şehirler dışında millî kaynaklara ve iş gücüne yakın bölgelerde kurulmasına 1950’li yıllardan itibaren öncülük eden İbrahim Bodur, 1990 yıllardan itibaren köylerin de sayayileşmesine öncülük etmiştir.

1962 yılında sanayi ürünleri ihracatına başlayan, Türk Sanayii’nin ve ürünlerinin yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da tanıtılması ve gelişmesi için uluslar arası sınaî ve ticarî işbirliğinin sağlanmasına büyük önem veren ve Çanakkale’yi ekonomik gücüyle dünyaya tanıtıp bu yolda önemli gayretler sarf ederek başarılar kazanan Bodur;

1985 Çekoslovakya Devlet Nişanı,

1987 ‘Cavaliari di Lavora’ İtalyan Devlet Nişanı,

1997 ‘T.C. Devleti Üstün Hizmet’ Nişanı ile onurlandırılıp, Devlet Nişanlarıyla taltif edilmiştir.

Elli yılı aşan sınaî ve iktisadî meslek hayatı boyunca, sosyal ve kültürel alanlarda da faaliyet göstererek birçok vakfın kurulmasına hizmet etmiş, sağlık ve eğitim alanlarında da önemli yardımlar ve yatırımlar yapmıştır. Ülkemize, inançlı ve mütevazı kişiliği, millî ve manevî değerlere bağlılığı ile her alanda önemli hizmetleri ve katkıları olan İbrahim Bodur’a;

1994’de Karadeniz Teknik Üniversitesi,

1997’de Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,

1999’da İstanbul Boğaziçi Üniversitesi tarafından Fahri Doktora unvanı verilmiştir.

Dr. H. İbrahim Bodur evli olup, Zeynep adında bir kızı vardır. İngilizce ve yeterli İtalyanca bilmektedir.” [1]

“ (…) Çanakkale Seramik fabrikaları bugün dünyanın en büyük seramik tesisleri haline gelmiştir. Her yıl 27 Temmuz günü seramik bayramı olarak kutlanır.” [2] 05.05.2011

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 09.05.2011 tarih ve 394 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

 

 

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr


[1] http://www.kimkimdir.gen.tr/kimkimdir.php?id=3758

[2] http://tr.wikipedia.org/ “186,”