ÇANAKKALE MEŞHURLARI

Prof. Dr. YAHYA AKYÜZ

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Hamdibey bucağında doğdu (1941). İlk ve ortaokulu Biga’da okudu. İstanbul Erkek Lisesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu (1963). Nancy’de (Fransa) Centre Europeen Üniversitesi’nde öğrenim ve araştırma ile Nancy Üniversitesi’nde doktora yaptı (1967). 1968 başında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne asistan olarak girdi. 1972’de doçent oldu. 1973-1975 yılları arasında Balıkesir’de ve Bursa’da Işıklar Askerî Lisesi’nde asteğmen olarak askerlik görevini yaptı.

1980’de profesör olan Yahya AKYÜZ Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nün Başkanıdır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde okuttuğu başlıca dersler şunlardır:

Türk Eğitim Tarihi,

Çağdaş Eğitim Düşünceleri,

Türkiye’nin Temel Eğitim ve Öğretim Sorunları,

Eğitim Tarihi Araştırmalarında Yöntem.

Türk Eğitim Tarihine ilişkin arşiv belgeleri yayınlayan, öğretmen, eğitim sorunları, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı konularında da araştırma ve incelemeleri bulunan Yahya AKYÜZ’ün yayınları şunlardır:

 

YAYINLARI: 

I. KİTAPLAR

Yahya AKYÜZ, Le Parti Politique Unique de la Turquie et I’Education Politique du Peuple (1923-1946), Nancy, 1966, 66 s, (Fransızca).

Yahya AKYÜZ, Türk Kurtuluş Savaşı ve Fransız Kamuoyu (1919-1922), 2. Baskı, Türk Tarih K. Yayını, Ankara, 1988, 406 s, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, Türkiye’de Öğretmenlerin Toplumsal Değişmedeki Etkileri (1848-1940), Ankara, 1978, 332 s, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, Öğretmen Örgütlenmesi (Türkiye, Fransa, İsviçre ve Uluslararası düzeyde) Kuruluşlar-Etkinlikler-Sorunlar, Eğitim Fakültesi Yayın No: 86, Ankara, 1980, 160 s, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi (Anadolu Öğretmen Liseleri İçin Ders Kitabı), Millî Eğitim Bakanlığı Yayını, Ankara, 2000, 122 s.

Yahya AKYÜZ, Türk Eğitim Tarihi (M.Ö. 1000 – M.S. 2004), 9. Baskıdan Bazı Eklerle Tıpkı Basım, Ankara, 2005, 459 s, (İngilizce özeti vardır).

 

II. BAŞLICA ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Yahya AKYÜZ, “Türkiye’de İlk Öğretmen Kuruluşları Hakkında Orijinal Bir Belge ile Unutulmuş Bir Kaynak,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1970, Cilt: 3, No: 1-4, s. 109-119, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Abdülhamit Devrinde Protestan Okulları ile İlgili Orijinal İki Belge,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1970, Cilt: 3, No: 1-4, s. 121-130, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Batıda Yunan Propagandası ve Kıbrıs’ta Katliâmlar,” Milliyet, 30 Eylül 1974.

Yahya AKYÜZ, “Çevre Korunması ve Eğitim Sistemimiz,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1977, Cilt: 10, Sayı: 1-4, s. 23-30, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Önce Öğretmeni Güçlendirmek Gerek,” Milliyet, 28 Şubat 1978.

Yahya AKYÜZ, “Okula Gazete Sokan Öğretmen Ali Suavî ve Günümüz Eğitimindeki Benzer Girişimler,” Belleten, Temmuz 1978, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLII, Sayı: 167, s. 437-444, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Öğretmen-Köylü İlişkileri Üzerine, Eğitim Hareketleri,” Eylül-Ekim 1978, Cilt: 23, Sayı: 278-279, s. 3-5, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Türkiye’de Öğretmenin ‘Öğretmen’ ve Meslek İmajı,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1978, Cilt: 11, Sayı: 1-2, s. 115-121, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Eğitimde Çocuk, Doğa ve Çevre Korunması İlişkileri,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1979, Cilt: 12, Sayı: 1-4, s. 85-96, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Çocuk Çocuktur, Çiçek Değildir,” Milliyet, 13 Şubat 1979.

Yahya AKYÜZ, “Reklâmlar Gibi Düşünmek ve Çocuklar,” Milliyet, 11 Temmuz 1979.

Yahya AKYÜZ, “Çocukların Televizyon Reklâmlarına Karşı Korunması,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1979, Cilt: 12, Sayı: 1-4, s. 97-106, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “III. Selim Döneminde Bursa Medreselerinde Disiplin Islahatına İlişkin Bir Belge,” Belleten, Ekim 1979, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLIII, Sayı: 172, s. 761-765, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Çevre Sorunları Eğitiminin Amaçları ve Temel İlkeleri,” Eğitim Fakültesi Dergisi, 1980, Cilt: 13, Sayı: 1-2, s. 223-230, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Lausanne Konferansı Başlarken Fransız Kamuoyu,” Belleten, Ocak 1981, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLV, Sayı: 177, s. 257-285, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Atatürk’ü Kendi Sözleri İle Anlatmak,” Milliyet, 15 Ocak 1981.

Yahya AKYÜZ, “Atatürk’ü Yorumlarken Özü Yitirmemeli,” Milliyet, 24 Mart 1981.

Yahya AKYÜZ, “Maarif Nazırı Haşim Paşa İle İlgili Orijinal Bir Belge ve Bazı Eğitimsel Görüşler, Sorunlar,” Belleten, Temmuz 1981, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLV/2, Sayı: 179, s. 205-213, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Atatürk’ü Yetiştiren Öğretmenlerden Birkaçı,” Atatürk Devrimleri ve Eğitim Sempozyumu, Eğitim Fakültesi Yayın No: 92, Ankara, 1981, s. 109-122, (İngilizce özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Le Centenaire de Mustafa Kemal Atatürk, Le Chef Eternel de la Turquie (Türkiye’nin Ebedî Şefi Atatürk’ün 100. Yılı),” Construire (Lausanne-İsviçre’de çıkan haftalık gazete), 16 Décembre 1981, No: 51, (Fransızca).

Yahya AKYÜZ, “Atatürk’te Namık Kemal’in Etkisi ve Abdülhamit Döneminde Yasak Kitaplara İlişkin İki Belge,” Belleten, Ekim 1981, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLV/2, Sayı: 180, s. 501-511, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Galatasaray Lisesinin Islahına İlişkin Ali Suavî’nin Girişimlerini Gösteren Bir Belge,” Belleten, Ocak 1982, Türk Tarih K. Yayını, Cilt: XLVI, Sayı: 181, s. 121-131, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “İbni Sina’nın Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri,” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1982, Cilt: 15, Sayı: 1, s. 1-13, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Farabi’nin Türk ve Dünya Eğitim Tarihindeki Yeri,” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1982, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 81-88, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Büyük Dil Bilgini Dr. Vedad Örs’ün Ardından,” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1982, Cilt: XXXVII, Sayı: 1-2, s. 29-46, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Türkiye’de Öğretmenlik Mesleği, Çeşitli Ülkelerde Öğretmenlik Mesleği ve Bu Konuya Verilen Önem (1981),” Ankara, 1982, s. 105-110.

Yahya AKYÜZ, “Atatürk ve 1921 Eğitim Kongresi, Cumhuriyet Döneminde Eğitim,” MEB Yayını, İstanbul, 1983, s. 89-103.

Yahya AKYÜZ, “İstanbul Sıbyan Mekteplerinin 1809’daki Durumuna İlişkin Bir Belge,” Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1983, Cilt: 16, Sayı: 2, s. 1-10, (Fransızca özeti vardır).

Yahya AKYÜZ, “Hocam Prof. Dr. Selmin Evrim’in Özel Mektuplarındaki Sanatsal ve Bilimsel Yönler,” Pedagoji Dergisi, 1984, İstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Yayını, Sayı: 2, s. 5-12.

Yahya AKYÜZ, “Eğitim Reformu İçinde Yabancı Dil,” Milliyet, 8 Mart 1984.

Yahya AKYÜZ, “Cumhuriyet, Gençlik ve Eğitim,” Milliyet, 29 Ekim 1984.

Yahya AKYÜZ, Atatürk’ün Türk Eğitim Tarihindeki Yeri, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Kasım 1987, Cilt: IV, Sayı: 10, s. 71-90.

Yahya AKYÜZ, “İlk Türk Matbaası ve Türk Eğitim Tarihimizdeki Yeri,” Millî Eğitim Dergisi, Mart-Nisan 1988, MEB Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayını, Sayı: 76, s. 3-22.

Yahya AKYÜZ, “Türkçe Okul Sözlüklerinin Değerlendirilmesi, Türk Dilinin Öğretimi Toplantısı (Ekim 1986),” Eğitim Bilimleri Fak. Yayını, Ankara, 1988, s. 249-259.

Yahya AKYÜZ, “Darülmuallimînin İlk Nizamnamesi (1851), Önemi ve Ahmet Cevdet Paşa,” Millî Eğitim Dergisi, Mart 1990, MEB Yayını, Sayı: 95, s. 3-20.

Yahya AKYÜZ, “Öğretmen Yetiştirme Tarihimizde Nitelik Arayışına İki Örnek,” Eğitimde Nitelik Geliştirme, İstanbul Kültür Koleji Yayını, İstanbul, 1991, s. 222-227.

Yahya AKYÜZ, “Bir Üniversite Öğrencisi Gözüyle 1962’de Van,” İki Nisan, (Günlük Van Gazetesi), 13, 14 Şubat 1991, Ankara, 1993. Yüzüncü Yıl Ü. Yayını Van Kütüğü başlıklı kitapta, s. 871-872’de özeti ve s. 879’da Van Kalesi’nin karakalem bir resmi yer almıştır. [1]

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 11.10.2010 tarih ve 364 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr


[1] http://www.education.ankara.edu.tr