ÇANAKKALE İLİ’NİN HAYAT İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

Tekstilci ve inşaat işleri ile de ilgilenen Çanakkale dostu ve gerçek bir İstanbul Beyefendisi olan ve kendisini Çanakkale’deki görevim sırasında tanıdığım dost ve arkadaş canlısı Necdet Poyraz’ın kaleminden çıkan ve şahsıma emanet edilen “Çanakkale İli’nin Hayat İçindeki Yeri ve Önemi” başlıklı bir yazıyı bilgilerinize sunuyorum.

Genel dünya haritası incelendiği zaman Türkiye’nin dünyanın merkezine yakın bir coğrafî konuma sahip olduğu gözlenmektedir.

Çanakkale ili; Türkiye’nin batısında Asya ile Avrupa, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantıyı sağlayan İstanbul gibi iki önemli geçit bölgesinden biridir. Bir başka ifadeyle genel dünya haritası incelendiğinde Türkiye’nin, bir Avrupa ve Asya ülkesi olduğu görülmektedir. Türkiye’yi her iki kıtaya bağlayan iki önemli geçit yerinden biri İstanbul, diğeri ise Çanakkale’dir. Çanakkale, Marmara ve Ege Bölgesi’ne ait bir ilimizdir.

Çanakkale, 9.737 kilometrekarelik geniş bir yüzölçümü ile Anadolu ve Balkan yarımadaları üzerinde özel bir coğrafyaya sahip ve cazibesi çok fazla bir dünya kentidir.

İstanbul’a en önemli özelliğini veren Boğaz’ın bir eşi de Çanakkale’de vardır. Çanakkale, 65 kilometre uzunluğundaki Çanakkale boğazı ile Marmara ve Ege denizlerini birbirine bağlar. Üstelik Çanakkale boğazı İstanbul boğazından iki misli daha uzun ve geniştir. Dolayısıyla Çanakkale’de değerli yerleşim yeri daha fazladır.

Çanakkale’nin Ege ve Marmara bölgelerimizde 671 kilometre uzunluğunda deniz kıyısı bulunmaktadır. Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada il sınırları içindedir. Dünyanın en önemli suyolunu bünyesinde barındıran Çanakkale İli; iki kıta ve iki deniz bir arada ilginç bir coğrafya üzerinde yer almıştır.

Çanakkale antik ve modern bir kenttir.

İstanbul’u İstanbul yapan değerlerin başında Boğaziçi gelmektedir. Avrupa ve Asya’yı görüntüleyen, sosyal hayat içinde bir davet mekânı olarak ilgi çeken, tabiî ve yapma öğeleri bir arada bulunduran, geniş bakış açıları oluşturarak kalabalık hissini azaltan, nehir-ırmak-göl-deniz-boğaz görünümlerini sergileyen İstanbul ve Çanakkale boğazları bir tabiat harikasıdır. Bulundukları bölgelere ekonomik ve sosyal üstünlükler getiren Türk boğazları dünyaca tanınmaktadır.

Çanakkale İli; gerek Marmara ve Ege’ye açılan yanları ile gerek Çanakkale boğazının iki yakası, Avrupa ve Asya kesimi ile, şehrin büyümesine elverişli bir coğrafyaya sahiptir. Çanakkale, iki kıta-iki bölge-iki deniz-iki ada-iki körfez-iki yarımada ve büyük bir Boğaziçi üzerine kurulmuş, geçmişin ve geleceğin kenti özelliğini korumaktadır.

Londra, Paris, Roma gibi sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmiş dünyanın en önemli kentlerinin içinden nehir ve akarsular geçmektedir. Tuna nehri Avrupa’nın gelişmesini sağlamıştır. İstanbul ve Çanakkale illerinin içinden ise deniz geçmektedir. Çanakkale; beslenme, dinlenme, eğitim ve turizm kentidir. Çanakkale, hayatı kolaylaştıran bir şehirdir. Refah düzeyi Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Çanakkale; İstanbul, Bursa, İzmir üçgeni ve aksı içinde sakin bir Avrupa ve Asya kentidir.

Genel karakteriyle değişken Akdeniz iklimini yaşamaktadır. Okşayıcı ve güç arttırıcı iklim özelliği vardır. Çanakkale’de Karadeniz ve Akdeniz arasındaki geçiş iklimi hüküm sürmektedir. Yıllık ısı ortalaması 14,8ºC’dir. İklim ve yetiştirdiği ürünler bakımından Akdeniz’in Avrupa yarımadalarındaki İspanya, İtalya gibi ülkelere benzemektedir. İstanbul’da yıllık ortalama güneşlenme 72 gün olmasına rağmen Çanakkale’de 110 gündür.

Çanakkale’de çevre kirliliği bulunmamaktadır.

Tarım alanları ve su kaynakları zengindir.

Çanakkale; kara, deniz ve hava ulaştırması yönünden Türkiye’nin dışa açık önemli kapılarından birisi konumundadır. Bir başka ifadeyle Çanakkale’den kara, hava ve deniz yolları ile çevreye ulaşım sağlanmaktadır. Çanakkale’de hava alanı vardır. Çanakkale, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan köprü fonksiyonunu yerine getirmektedir. İstanbul’a 340, Bursa’ya 300, İzmir’e 330, Edirne’ye 223 kilometre mesafededir. Avrupa ve Efes yolu üzerinde yer almaktadır. Truva, Bergama, Efes üçgeni içindedir. Bozcaada ve Gökçeada’ya günlük olarak düzenli bir şekilde feribotlar çalışmaktadır.

Çanakkale, okul zengini bir ildir. 18 Mart Üniversitesi her yıl yeni bölümler açmaktadır. Okur-yazar oranı % 98’dir. Çanakkale akademik bir şehirdir. Meslek okulları çoktur.

Çanakkale insanca gelişme endeksine göre Avrupa ülkelerine benzemektedir. Suç işleme oranı azdır. Çanakkale ili sakin bir Avrupa ve Asya kentidir.

Kilometre karede 45 kişi yaşamaktadır. İstanbul’da ise kilometre karede 1.550 kişi yaşamaya çalışmaktadır. Ülkemizin en gelişmiş yörelerinden birisi olan Güney Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen önemli bir nüfus artışı olmayan nadir illerimizden biridir. 1997 Genel Nüfus Sayımı’na göre ilin toplam nüfusu 441.367 kişidir.

Gerek Çanakkale’de boğazın iki yakası, gerekse Marmara ve Ege’ye ayrılan yanlarıyla İstanbul-İzmir arasında Çanakkale güçlü bir kıyı metropolü olmaya aday özelliklere sahiptir.

Çanakkale, Balıkesir’e 210, Tekirdağ’a 171 kilometre mesafededir.

Çanakkale Türkiye’nin batısında olduğu için coğrafî cazibesi de çok fazladır. Coğrafî konumu sebebiyle Çanakkale ulaşım açısından çok eski dönemlerden bu yana önemli bir merkez olmuştur. İlk çağlardan bu yana Asya ve Avrupa kıtaları arasında geçiş yeri olarak kullanılmıştır. Bölgede çeşitli ulusların yerleşmesi ve çeşitli kültürlerin kaynaşması ulaşım imkânlarını arttırmıştır.

İl merkezindeki sokak çeşmelerinden kaliteli memba suyu akmaktadır.

Çanakkale, hayatı kolaylaştıran nadir şehirlerimizden birisidir. İdeal bir beslenme, iş, üretim, dinlenme, eğitim ve turizm kentidir. Çanakkale geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemli bir ekonomi, ticaret, kültür merkezi olmayı hedeflemektedir.

Marmara ve Ege bölgesinde Çanakkale, son on yılda en hızlı çıkışı yapan yeni yatırım yörelerinden biri durumuna gelmiştir. Çanakkale, Avrupa ve Asya arasında yer alan efsanevî bir sınırdadır.

Görsel çekiciliği yüksek bir davet mekânıdır. 23.06.2011

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 11.07.2011 tarih ve 403 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr