MİLLÎ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ RESİM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ MÜNASEBETİYLE BİRKAÇ SÖZ

Etkili olmanın ve verimliliğin birinci şarttı itidâldir. Ona bağlı olarak; muhtevalı, vakarlı, ölçülü, şuurlu ve rasyonel davranmaktır.

Beyni kalp ile birleştiren tefekkür damarının adıdır itidal o tıkanırsa; şahsiyetlilik, sorumluluk, denge, şuur merkezleri kurur. “Akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim” ideali yerine, “nefsanîyet, ifrat, inhirâf” (değişim, bozulma, sapma) içgüdüleri ikame edilir…”itidâl istikamet-tekâmül” mihverinden koparak, “taklit-yabancılaşma-yozlaşma” boşluğuna yuvarlanırsınız…

İtidal“, duruşunu, tavrını, bakışını ve metodunu benimsemeden; hürriyetimizi, şahsiyetimizi, asliyetimizi, mihverimizi, aklımızı, dokumuzu, bütünlüğümüzü, ufkumuzu, idealimizi, sevgimizi, sevdamızı kazanamayız yahut koruyamayız.

İlim ve teknolojik gelişmeler bir ülkenin yerinde saymasını değil, ilerlemesini emrediyor. Milletimiz fert fert ilme ve tekniğe önem verirse kurtulur. Başka türlü milletlerarası yarışta varlık kaydedemeyiz.

İktisadî mantık içinde düşünülür ve değerlendirilirse hasımlarımız, rakiplerimiz problemlerini “birinci sınıf” ilim ve fen kadrolarına ve fikir adamlarına çözdürmektedirler. Türk ve İslâm dünyasında da “siyasî kadrolar” ile “akademik kadrolar” birlikte çalışmak zorundadır. Çetin problemler karşısında ümitsizliğe düşmeden konulara “ilmî ve millî tavır” ile yaklaşılmalıdır.

Kör bir adamın dünyası dokunuşları ile sınırlıdır; cahil bir adamın dünyası bilgisiyle sınırlıdır; büyük bir adamın dünyası ise vizyonu ile sınırlıdır. [1] “İnsanın vizyon sahibi olması için kaliteli bir eğitim alması şarttır. Kaliteli eğitim; zamanın, paranın ve ömrün en iyi şekilde kullanılmasıyla elde edilir. Burada israfa yer yoktur, olmamalıdır. O yüzden “verimlilik” bir hayat düsturu olmalıdır.

Milli Prodüktivite Merkezi’nin 3 aydır Mersin’ de yürüttüğü Mersin Verimlilik Projesi ikmâl edilmiştir. Neticelerinin ilimize dalga dalga yansıyacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu projenin sonunda düzenlenen resim sergisinin hoş bir seda olarak hafızalarımızda iz bırakacağını ve yad edileceğini düşünüyorum. Aranızda bu vesileyle bulunmaktan dolayı memnuniyetimi ifade ederken şahsım adına hepinizi saygı ve muhabbetle selâmlıyorum. 21.05.2003

Not: Bu konuşma Mersin Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik Resim Yarışması Ödül Töreni münasebetiyle 21.05.2003 tarihinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.

 

Ekrem YAMAN

Mersin Vali yardımcısı


[1] Ömer ULU, Gediğini Arayan Taşlar, s. 317.