ABDURRAHİM KARAKOÇ’UN VUR EMRİ İSİMLİ ESERİNDEN SEÇME MISRALAR

 

Abdurrahim KARAKOÇ çok güçlü bir şair olarak milletimize unutulmaz hizmetler yaparak bu fani dünyadan Hakka doğru yürüdü. Beni çok etkileyen özdeyiş türünden bazı mısraları ve kıtaları özellikle seçip istifadenize sunmak istedim.

Bir doğrunun imanı, bin eğriyi düzeltir.[1]

“Titredim seyrederken mazlumun gözyaşını” [2]

“Zalimin mazluma değen tekmesi;

Yaralar, yaralar, öldürür beni.

Pis maksatlar için, pis dünyamızda

İnsanların insan kanı dökmesi

Yaralar, yaralar, öldürür beni.” [3]

Hak, haklının en mukaddes malıdır.[4]

“Söz var, nice dostu dosttan ayırır;

Söyleme, serçeler gider duyurur,

İyileri zaten Allah kayırır;

Kötüler koktukça kokar, unutma!” [5]

“Baş eğmeyiz zalimin zoruna

Sevaba sebeptir çekilen çile;

Yoğrulmuş mayamız merhamet ile;

İyilik dileriz düşmana bile..” [6]

“Albayraktır anayurdun gelini” [7]

Yağcılıktan yükün tuttu çok kişi.[8]

“ ‘Taşlar bağlı, itler seyip’

Tümümüze olsun ayıp

Tarihi edersek kayıp,

Akıbetimiz tez gelir.” [9]

“Sabırdır korkunun adı” [10]

Zulüm heybetleşen bir çığa benzer.[11]

Yüzsüzler bir günde bin iş bitirir.[12]

“Atalar ‘Ağlatan gülmez’ demişler.

Dünya Süleyman’a kalmaz demişler.

Kaçan fırsat geri gelmez demişler.” [13]

“Hep ‘alın yazısı’ dedik yetmez mi?

Herkesten bir tekme yedik yetmez mi?

Bir sabıra bunca gedik yetmez mi?

Durdukça bunalan biz olduk gardaş.” [14]

“Korkak Müslüman’ın namaz kıldığı

Camiyi taşlayan deli cennetlik.” [15]

“Sevabı, günahı ayırmış Rab’bım;

Ölçüdür gözlerim, tartıdır aklım.

Yalana, riyaya dayanmaz sabrım;

Haksıza sövenin dili cennetlik.” [16]

Kırk köpekten bir kurt doğmaz.[17]

“Her yokuşun sonu iniştir elbet.

Tepeler, yüzüne tükürür her fert.” [18]

“Bir sürü devşirme ahkâm kesiyor;

Anayurtta yaban rüzgâr esiyor;

Suçlu konuşuyor, suçsuz susuyor;

Bu siyasî hata kontak değil ki.” [19]

El öpmeyi bilmez, kemik yalamaz.

Ol sebepten öz hakkın alamaz.[20]

“Fukara ekmek cenginde,

Kibir putlaşmış zenginde.

Vicdanlar kömür renginde.

Karadan utanan benim.” [21]

Çalışırım günüm, haftam, ayım yok;

Dayanacak bir yetkili dayım yok.

Dağım çıplak, tarlam kıraç, suyum yok.[22]

“Türk’ün bahtı prangaya vurulmuş.” [23]

“Haydutlara yatak oldu çarşılar;

Şişkin cüzdan bin belâyı karşılar.” [24]

“Gönüller imanla güllenmeyince,

Sürer gider dünkü keder, dünkü yas.” [25]

“Hırsız kedi sofra sürür;

İtler ürür, kervan yürür..” [26]

“Akılsızlar kendi-kendin aldatır.” [27]

Arz sulandı arzuların terinden.[28]

Akıllı delinin yontulmuş yüzü..

Duyuşlar, görüşler aldatır bizi.[29]

“Namus, insanlar için en mukaddes meyvadır.” [30] 12.03.2013

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 19.03.2013 tarih ve 486 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

Ekrem YAMAN

Sinop Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr[1] Abdurrahim KARAKOÇ, Vur Emri, Töre Devlet Yayınları: 35, Ankara, Yeni Işık Matbaası, 1975, s. 10. Kaynak olarak gösterdiğim Vur Emri isimli eserin 1975 yılında yapılan baskısı ile sonraki baskı arasında sayfa farkı olduğunu bilgilerinize sunuyorum.

[2] KARAKOÇ, A.g.e., s. 19.

[3] KARAKOÇ, A.g.e., s. (32-33).

[4] KARAKOÇ, A.g.e., s. 39.

[5] KARAKOÇ, A.g.e., s. 43.

[6] KARAKOÇ, A.g.e., s. (44-45).

[7] KARAKOÇ, A.g.e., s. 46.

[8] KARAKOÇ, A.g.e., s. 141.

[9] KARAKOÇ, A.g.e., s. 152.

[10] KARAKOÇ, A.g.e., s. 157.

[11] KARAKOÇ, A.g.e., s. 171.

[12] KARAKOÇ, A.g.e., s. 182.

[13] KARAKOÇ, A.g.e., s. 185.

[14] KARAKOÇ, A.g.e., s. 183.

[15] KARAKOÇ, A.g.e., s. 200.

[16] KARAKOÇ, A.g.e., s. 201.

[17] KARAKOÇ, A.g.e., s. 202.

[18] KARAKOÇ, A.g.e., s. 211.

[19] KARAKOÇ, A.g.e., s. 227.

[20] KARAKOÇ, A.g.e., s. 229.

[21] KARAKOÇ, A.g.e., s. 231.

[22] KARAKOÇ, A.g.e., s. 235.

[23] KARAKOÇ, A.g.e., s. 236.

[24] KARAKOÇ, A.g.e., s. 247.

[25] KARAKOÇ, A.g.e., s. 260.

[26] KARAKOÇ, A.g.e., s. 263.

[27] KARAKOÇ, A.g.e., s. 269.

[28] KARAKOÇ, A.g.e., s. 274.

[29] KARAKOÇ, A.g.e., s. 285.

[30] KARAKOÇ, A.g.e., s. 293.