ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK OLARAK BELEDİYELERCE YAPILACAK BAZI HİZMETLER

 

Uygar kentler yaşayanların uygarlığa katkılarıyla bu unvanı hak ederler.” 1

Hayatın içinde ve insanın yaşadığı her ortamda niçin özürlülere yönelik olarak alınacak tedbirlere ihtiyaç vardır? Sağlıklı birer fert olarak bu soruyu kendimize sorduğumuz zaman herhalde cevabımız “İnsan her şeyin en iyisine lâyıktır!” olmalıdır.

Cevabınız böyle olursa o zaman insanlara imkânı verin, onlardan imkânsızı isteyin!

Hepimiz de gayet iyi biliyoruz ki, şartlar zorlandıkça insan zekâsı daha fazla çalışır. Yani hayatın getirdiği sıkıntılar icatların ilham kaynağıdır. Çünkü icatlar ihtiyaçlardan doğar.

Bedavacılık dünyanın her ülkesinde sevilen bir sistem ve bir geçim kapısı değildir.

Türkiye’de yaptığımız her işimizde özensizlik ve hoyratlık vardır demek bazen insanımıza karşı haksızlık gibi gelmiyor.

Genel olarak insan hayatında yorgunluk ve hastalık hareket kısıtlılığına sebep olur.

Özürlülerle ilgili olarak Belediyelerin yapacağı imar düzenlemeleri hakkındaki 5378 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinde belirtilen 7 yıllık süre 07.07.2012’de dolmuştur. Belediyelerin sayısı belirtilen Kanunun alınmasını istediği tedbirler hakkında uygulamalarını gözden geçirmesi gerekir. Süre uzatımına rağmen Kanunun istediği tedbirlerin yeterince alınamadığını yaşadığınız çevrenizde de gözleyebilirsiniz.

Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik El Kitabı bu konularda önemli bir kaynak eserdir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden de indirilebilir.

28.05.2012 tarihinde Samsun’da Samsun Büyük Oteli’nde katıldığım ve Dr. Deniz Çağlayan GÜMÜŞ’ün hazırladığı “Ulaşılabilirliğin Önemi, Binalarda ve Açık Alanlardı Ulaşılabilirlik” konulu sunumu önemli bilgilerle içi doldurulmuş bir hizmetti.

TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun % 12’den fazlası engellidir.

Kamu binalarında engelli geçiş eğiminin % 5, engel eninin 100 cm’den az olmaması gerekir.

Kamu sektörü olarak mükemmel örneklerin yanında hatalı uygulamalarla engellileri neredeyse özürlü birer fert hâline getiriyoruz.

Kamu binaları başta olmak üzere kullandığımız binaların zeminine mutlaka hissedilebilir yüzey döşemesi yaptırılmalıdır. Binaların iç mekânında da aynı şekilde danışmaya kadar yüzey döşemesi yaptırılmalıdır. Bu uygulama özürlünün hayatını kolaylaştıracaktır.

Ulaşılabilirlik, bir hürriyettir, özgürlüktür.

www.erişilebilir.istanbul.org İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri takdim eden önemli bir sitedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Müşaviri Yüksek Mimar Müberra KAVAKKARA ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Atilla ARICI’nın toplu ulaşımda herkes için erişilebilirlik konusundaki bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmelidir.

Ulaşılabilirliği kamu hizmetleri açısından genel bir hizmet politikası olarak algılamak lâzımdır.

Dünya sakat ortalaması nüfus oranının % 10’u, bizde ise % 12,9’udur.

Kadın haklarını savunmak için kadın olmaya gerek olmadığı gibi özürlülerin haklarını savunmak için de özürlü olmaya gerek yoktur. Dolayısıyla özürlülerin haklarını savunmak hepimizin üzerine düşen bir borçtur.

Şehirlerde ulaşılabilirlik açısından belediyelerce alınacak tedbirleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Şehirde bir dal 2.30 cm’den aşağıya sarkamaz. Çok iddialı bir söz olmakla beraber yine şehir hayatında bir sinek belediyeden izinsiz uçamaz.

2- Öncelikle Büyükşehirlerimizden başlayarak şehir ışıklarına özürlü vatandaşlarımız için sesli uyarı cihazı konmalıdır. Bu tedbir bile hayatı büyük oranda kolaylaştıracaktır.

3- İllerde tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların tespiti yapılmalıdır. Özürlülere yönelik olarak yapılacak hizmet planlamasında ilk yapılacak iş belki de budur.

4- Belediye otobüslerinin mevcudunun belli bir oranı özürlülerin kullanımına uygun hâle getirilmelidir. Özürlü insanlarımız böyle bir hizmeti ayrımcılık ve kendilerini sağlıklı insanlardan soyutlamak gibi algılasalar dahi böyle bir tedbir onların rahatı için şarttır.

5- Belediyelerin engellilere 7 gün 24 saat süreyle hizmet eden araçları olmalıdır.

6- Toplu taşıt araçlarının kaç dakikalık arayla kalktıkları bu hizmeti veren ülke genelindeki her yerleşim yerinde duraklara asılacak panolarda sergilenmelidir.

7- Özürlülere plaj tekerlekli sandalyesi de tahsis edilmelidir.

Dünyada insan hayatı devam ettiği sürece ihtiyaçlar bitmeyecek ve insanî tedbirler alınmaya devam edilecektir. 14.02.2013

 

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 19.02.2013 tarih ve 482 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

 

 

Ekrem YAMAN

Sinop Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr