SİNOP GENELİNDE EN ALT GELİR GRUBUNUN KALKINDIRILMASI VE KÖYLERİN ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ HAKKINDA BAZI NOTLAR

 

Proje kapsamında yapılabilecek faaliyetleri şöylece özetlemek mümkündür:

1- Özel İdarenin ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin faaliyetleri kapsamında bu proje dâhilinde çalıştırılacak olan işçilerden istifade edilebilir.

2- Orman ve Su İşleri X. Bölge Müdürlüğü tescilli orman alanlarında, Hamsilos, bazalt kayalıkları, Akliman’da ağaçlandırma, dikim, ekim, temizlik hizmetleri ifa edilebilir. Yapılan hizmetler fotoğraflarla belgelenmelidir.

3- El becerileri gelişmiş olan işçilere köy içindeki yollarda kilit parke taşı döşetilebilir.

4- Köylerde zaman zaman yaşanan sel felâketinin yaralarının sarılması maksadıyla beklenen iş istihdam kapasitesi                                                                                                                                                                                     bu sorunların aşılması gayesiyle de kullanılabilir.

5- Bu proje kapsamında köy mezarlıklarının ağaçlandırılması, ihata duvarlarının yapılması sağlanabilir.

6- Köy okullarının benzer hizmetleri yanı sıra temizlikleri de yaptırılabilir.

7- Köy birliklerinin nezaretinde planlanan çeşitli faaliyetler yapılabilir.

8- Köy yollarında yama, içme suyu boru hatlarının döşenmesi sağlanabilir.

9- Kalebodur, fayans ustası olan işçiler arasından köy yerleşim yerlerindeki kamu binalarının bakım, onarım ve tadilât işleri seçilmiş elemanlar vasıtasıyla yaptırılabilir.

10- Köylerde oturanlara istihdam mutlaka kendi köyünde sağlanmalı yahut bu tür insanlar kendisine ulaşılabilecek bir yerleşim yerinde çalıştırılmalıdır.

11- Kışın kapalı alanlarda çalışma ortamının hazırlanması gerekir.

12- Resmî ödeneklerden iş kıyafetleri temini, resmî araçlarla iş yerlerine çalışanların nakli sağlanabilir.

13- Proje başlangıcının 1 Mart olması ve kış döneminin uygulama takviminin dışında bırakılması çalışma şartlarının zorluklarının aşılması açısından daha uygundur.

14- Orman yollarının kenarlarındaki çalıların kesilmesi bu tür projelerin uygulanmasında her zaman başvurulabilecek bir faaliyet alanıdır.

15- Okulların boyanması sağlanabilir.

16- Şarampol temizliği yapılabilir.

17- Bal ormanları ve hatıra ormanları için istihdam sağlanabilir.

18- Yol güzergâhlarının ağaçlandırılması konusunda Cumhurbaşkanlığı’nın bir talimatı vardır. Bu emir çerçevesinde yol güzergâhı ağaçlandırılabilir.

19- “Ceviz Eylem Planı” çerçevesinde her köye, göl çevresine ceviz dikilebilir. Köy tüzel kişiliğine ait alanlar ağaç dikiminde değerlendirilebilir.

20- Zeytin alanları çoğaltılabilir.

21- Av alanlarında yabanî meyve türleri ve fidan dikimi de bir faaliyet türü olabilir.

22- Fakir vatandaşların ev ve ahırlarının küçük çaplı tamir, bakım ve tadilât işleri ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı imkânları ile proje bünyesinde çalıştırılacak ustalar marifetiyle yapılabilir.

23- Köylerde yapılacak çalışmaların tek tek planlanması lâzımdır.

24- İşçilerin yemek bedellerinin mutlaka ödeme usûl ve esasına bağlanması lâzımdır.

25- Projede revizyon talepleri de proje mimarının talepleri çerçevesinde gündeme getirilebilir.

26- İçme suları şebekelerinin güzergâh boyunca temizlenmesi sağlanabilir.

27- Köy cami temizliği yapılabilir.

28- Köy orta mallarının kapı ve pencere tamiri de düşünülebilir.

29- “Verimliliğin artırılabilmesi için neler yapılabilir?” sorusu üzerinde ciddî olarak emek harcanmasında fayda vardır.

30- www.kuzka.org.tr adresinden projeler incelenmelidir.

31- Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu tetkik edilmelidir. 26.11.2013

 

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 03.12.2013 tarih ve 523 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

 

Ekrem YAMAN

Sinop Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr