RASÛLULLAH(SAV)’IN AHLÂKÎ VASIFLARI

 

Âyet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve İslâm büyüklerinin mübarek sözlerinin ışığında, Rasûlullah(SAV)’ın ahlâkî vasıflarını şöyle özetleyebiliriz:

● Rasûlullah(SAV) güler yüzlü, tatlı dilliydi.

● Kimseye fena söz söylemez, kimsenin sözünü kesmezdi.

● Sert değildi, rıfk sahibi idi.

● Edep ve hayâ âbidesiydi.

● İnsanı severdi… Dosttu.

● Çok mütevazı idi… Vakurdu.

● Boş ve lüzumsuz konuşmazdı.

● Karşısına çıkanı candan dinlerdi.

● Çocukları çok sever ve okşardı.

● Fazilet sahiplerine saygı gösterirdi.

● Akraba ve komşusunu hatırdan çıkarmaz, onlara ikrâmda bulunurdu. Fakat onları kendilerinden üstün, faziletli olanlara tercih etmezdi.

● Cömertti, şefkatliydi.

● Sözünde mutlaka dururdu.

● Dinlemesini söylemekten fazla severdi.

● Nefsine hâkimdi.

● Beyaz giymeyi tavsiye ederdi.

● Namazı noksansız kıldıranların en hafif kıldıranıydı.

● Güleceği zaman elini, ağzının üzerine koyardı.

● Kahkaha ile gülmez, fakat daima mütebessim bulunurdu.

● Verilen müjdelere şükrederdi.

● Uyurken sağ elini, yanağının altına koyardı.

● Herkesin isteğini mümkün olan ölçüde yerine getirirdi.

● Eli çok açıktı, cömertliği deryadan farksızdı.

● İlim, hikmet çağlayanı, sabır timsaliydi.

● Atılgandı, tehlikeden korkmazdı, heybetliydi.

● Gelmiş ve gelecek insanların en cesur ve kahramanı, en kuvvetlisiydi.

● Hanımlarına karşı insanların en yumuşağı ve ikramlısıydı. Onlara karşı daima tebessümlüydü.

● Ne yer, ne içerse hizmetçisine de aynısını verirdi.

● Sofradan daima doymadan, yarı aç kalkardı.

● Temizliğe son derece ehemmiyet verir ve riayet ederdi.

● Özel işlerini kendisi yapardı.

● Döşeği içi hurma lifi dolu deridendi.

● Dünya malına asla rağbet göstermezdi.

● Ekseriya yediği arpa ekmeği ve hurmaydı.

● Kimsenin ayıbını yüzüne vurmazdı.

● Çok âdildi.

● Sosyal adaleti ve kardeşlik hukukunu en güzel O uyguladı.

● Çalışmaya, ilim ve irfana, icat ve keşiflere teşvik etmiştir.

● Daima Hakk’ın ve haklının yılmaz savunucusuydu.

● Zulüm ve sömürünün amansız düşmanıydı.

● İnsanların faydası için, kendi rahatını terk ederdi.

● İnsanlara madde ve mevkisine göre değil, takvâ ve ahlâkına göre değer verirdi.

● İlim-irfan âdâp-erkân şiârıydı.

● Hayatı iman ve cihad olarak görmüştür.

● Cahil bir toplumu, dünyanın en insanî, en müreffeh devleti haline getirmiştir.

● Modern medeniyetin öncüsü ve insanlığın manevî mimarıdır.

● İlk def’a insan haklarını tam mânâsıyla O açıklamış ve bunu tatbik etmiştir… [1]

Önünüze bir ayna koyuyorum. Kendinize bu aynada bir kere bakın bakalım! Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Kâinatın efendisinin insanî özelliklerinin ve güzel ahlâkî vasıflarının kaç tanesi sizde de vardır? İşte size bir mihenk taşı olarak kullanabileceğiniz bir metin. Hemen dönüşüme ve değişime hazırsanız kendinizde gördüğünüz kötü huyları terk etmek için iyi bir fırsat. Ne dersiniz? Kendinizi değişime hazır hissediyor musunuz?

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 04.10.2010 tarih ve 363 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

 

 

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com

e.posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr


[1] Hayati OTYAKMAZ, “Peygamber Efendimiz(SAV),” Diyanet Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 4, s. (244-245).