YABANCILAR TÜRKİYE’DE MADENLERİ ELE GEÇİRİP NEDEN İŞLETMİYORLAR?

 

Ülkemizde 1986’dan bu yana “ön işletme” ve “işletme ruhsatı” verilen 13.265 maden yatağı olmasına rağmen sadece 800 maden işletmesi faaliyette bulunuyor.

1986-2001 yılları arasında 50.659 arama ruhsatı verildi. Bunlardan 7.897’si ön işletme, 5.368’i işletme ruhsatıdır.

Bu durum, maden potansiyelinin nakdî değerinin 2,9 trilyon Dolar olarak hesaplandığı Türkiye’de, döviz israfına yol açıyor. Ülkemizde, yılda 56 milyon ton linyit, 4 milyon ton demir cevheri, 2 milyon ton krom, bir milyon ton bor, bir milyon ton magnezit ve 300.000 metre küp mermer üretiliyor. Özellikle kömür üretimi, ihtiyacı karşılamadığı için, her yıl dışarıdan 5 milyon ton kömür ithal ediliyor. Sadece kömür için her yıl yaklaşık bir milyar Dolar harcanıyor. Türkiye, dünyadaki madencilik sektöründe, gelişmiş 130 ülke arasında 28’inci sırada, üretilen madenlerin sayısı itibariyle ise, 10’cu sırada yer alıyor.

Bazen başarıları taşımak onları kazanmaktan bile zordur.[1] Türk Milleti olarak sanayi yatırımlarıyla madenciliğimizde kazanacağımız ivme ve başarı iç ve dış borçlarımızdan bizi kurtaracak seviyededir.

2001 yılında içine girilen ekonomik krizin birkaç sebebinden biri de, devletin harcamaları, denetlenmeyen ve şeffaf olmayan kamu kaynaklarının kullanımı, yanlış yatırım politikaları, yolsuzluklar, GAP Projesi’ne ayrılan ve bir türlü verimli hâle gelemeyen kaynak, devletin belli bir rantiye zümresine haksız yere imkânlar aktarması yanında Güneydoğu mes’elesinde harcanan büyük paralardır.

CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu bir basın toplantısı yaparak maden yağmasını açıkladı.

Kulkuloğlu’nun verdiği bilgiye göre:

‘1923/2004 yılları arası verilmiş yaklaşık 1.500 ruhsat varken, Mayıs 2004’ten itibaren yeni maden yasasıyla 43.500 ruhsat verilmiş.

Türkiye’nin üçte biri verilen ruhsatlarla kapatılmış…’

Kulkuloğlu’nun verdiği bilgiye göre ‘Yabancılara 30.000 km2’lik alan beş yıllığına sadece on milyon dolar karşılığı teslim edilmiş…

Türkiye’de kurulu yabancılara ait ya da yabancılarla ortak yaklaşık 350 maden şirketi bulunuyor.’

Geçmişte TBMM’den bir (petrol) yasa(sı) da çıkarılmıştı. Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edil(di).

Mevcut iktidar işbaşına geleli beri yapılan özelleştirmelerden 30 milyar dolar elde edilmiş.

Bu para bir yılda ödenen borç faizinin yarısını bile karşılamıyor.

Reklâm şirketi, sigorta şirketi, banka, alışveriş merkezi, su şirketi, yoğurt şirketi… Ülkenin işletmelerinin yarıdan çoğu yabancıların eline geçti. Biz kendi ülkemizde yabancıların işçisiyiz. [2]

 

Not: Bu makale, Mersin Tercüman Gazetesi’nin 14.02.2011 tarih ve 382 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.mersintercuman.com

 

 

 

 

Ekrem YAMAN

Antalya Vali Yardımcısı

Web: www.ekremyaman.com

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr


[1] Ahmet SELİM.

[2] Melih AŞIK, “Maden Yağması,” Milliyet, 15.06.2010.