TEMEL EĞİTİME DESTEK PROGRAMI MERSİN TANITIM TOPLANTISI MÜNASEBETİYLE BİRKAÇ SÖZ

Türk Millî Eğitim Sistemi, ezberciliğe dayanan öğretim yerine, araştırarak bilgiye ulaşan, soran-sorgulayan, ana dilini ve teknolojiyi iyi kullanan, özgüveni olan, bilgi, birikim, üretim ve yeteneklerini ferdî ve sosyal hayata aktaran gençler yetiştirmeyi gaye edinmiştir.

Bütün illerimizde devlet kurumları, mahallî yönetimler ve sivil toplum teşkilâtı işbirliği ile okuma yazma seferberliği düzenlendiğini hepimiz bilmekteyiz.

Okuma yazma etkinlikleri, birçok sebeplerden dolayı okuyamamış yurttaşlarımızı ya da sürekli devamsızlıkla okul dışı kalmış gençlerimizi okulla buluşturarak, onların okuma yazma öğrenmelerini sağlamaktadır.

Yaygın eğitim çalışmaları da, eğitim dışı kalmış ya da hiçbir meslek edinememiş genç kızlarımıza ve kadınlarımıza hayat becerileri kazandırma, onları kültür ve sanatla buluşturma, her şeyden önemlisi el becerileri edinmelerini sağlamaktadır.

Bu çalışmalar, her zaman, her yerde, herkese sunulmalıdır.

Ülkemizin gelişmesi, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması ancak eğitimle mümkün olacaktır.

Bilinmelidir ki, en iyi yatırım, eğitime yapılandır. Bu nedenle eğitime ayrılan kaynaklar arttırılmalıdır.

Yukarıda önemle vurgulamış olduğum Türk Millî Eğitim Sistemimizin öngörmüş olduğu nesli yetiştirebilmemiz için temel eğitimi desteklememiz gerekmektedir. Örgün eğitimdeki yoğun iş ve çalışmaların yanı sıra yaygın eğitime de ağırlık vermeliyiz. Bu cümleden olarak, Temel Eğitime Destek Programı (TEDP) Milli Eğitim Bakanlığı-Avrupa Komisyonu işbirliği ile millî seviyede yürütülen çok önemli bir çalışmadır.

Mersin, bu program kapsamında “yoğun göç alan metropol il” olarak değerlendirilmekte olup, faaliyetleri de ağırlıklı olarak eğitim dışı kalmış nüfusun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanmıştır.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Yönetim Birimi (PYB) tarafından hazırlanan il projelerimiz, çok yoğun bir çalışma ve emeğin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

Hazırlık aşamasından, millî ve milletler arası uzmanlarca onaylanma sürecine kadar geçen 2 yıllık zamanda; Yaygın Eğitimle ilgili veriler toplanmış, literatür taramaları ve istatistikî veri toplama çalışmaları yapılmış, saha çalışmalarına çıkılmış, paydaşlarla görüşmeler yapılmış ve çeşitli konularda anketler hazırlanıp, uygulanmıştır.

Bütün bu çalışmaların ilmî metodlarla analiz ve değerlendirme raporları hazırlanmış; böylece Mersin’in yaygın eğitimle ilgili güçsüz yönleri tespit edilerek, faaliyetler bu alanlarda yoğunlaştırılmıştır.

Yaygın ve kısmen de örgün eğitimin güçsüz ve gelişmeye açık yönlerinin güçlendirilmesi için, muhtemel çözümler de projelendirilmiştir.

Biraz sonra ayrıntılarını dinleyeceğimiz, Mersin Projelerinin finansmanları onaylanmış olup, uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Çalışmaların başarılı olacağına inanıyor, ülkemize, ilimize ve yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

 

Ekrem YAMAN

Mersin Vali Yardımcısı