TURİZM HAFTASI MÜNASEBETİYLE BİRKAÇ SÖZ

Başarılı bir idarecinin ilk görevi, ne yapacağını, atacağı adımları ve ihtiyaç duyacağı kaynakları önceden tasarlamaktır, planlamaktır. Arkasından yapacağı işi organize eder. Müşterek bir gayeye ulaşmak amacıyla ekibinin işini koordine eder. Arkasından diğer kişilerin etkili bir şekilde harekete geçmelerini temin eder. Sonra da neticeleri değerlendirir ve tanzim eder. Detaylar bu dört temelin üzerine bina edilir.

Ülkemizin her sektöründe başarılı hizmet edenlerin yanı sıra plansızlıklar ve başarısızlıklar da diz boyu.

1990-1994 yılları arasında görev yaptığım Karapınar İlçesinde belediye başkanının biri bir sabah uyandığında ilçenin beş yıldızlı otel ihtiyacının olduğuna karar verir. İnşaat başlar, ancak başkanın ömrü inşaatı bitirmeye yetmez. Halef-selef olduğu yeni belediye başkanı Haşmet OKUR da ilçenin acilen devâsa bir iş merkezine ihtiyacı olduğunu keşfeder. İnşaatı ikmâl eder, ancak bir Allah kulu dükkân kiralamaz. Beş yıldızlı otel şimdi hatıram olan Kaymakam villâsının karşısında kurduğum Karapınar Meslek Yüksek Okulu hizmet binası olarak hizmet ediyor. Buna Türkçe’de “neye niyet neye kısmet!” denir.

Mersin sahil şeridinde bir kasaba, Karayolları Bölge Müdürlüğüne ve Valiliğe inat 2003’ de, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı bir zamanda, bugün bir metre civarında toprağın altında kalan refüj çalışmasını ikmâl edeceğim diye uğraşıyordu.

Benzer örnekler ülkemizin her köşesinde vardır ve banlar israfın tâ kendisidir.

O halde hepimiz mevcut kaynak, imkân, fırsat ve mekânların en ekonomik, faydalı ve uzun vadeli kullanılması için plan yapmalıyız.

Bir tespite göre Mersin’de 45.000 boş daire içinde yaşayacak insan bekliyor. Bunlar iç veya dış turizme açılamaz mı? Bu konuda bir çalışması olan var mıdır?

Eski Mersin evleri turizme ne zaman açılacaktır? Eğitimci Mustafa ERİM’ in başkanlığında “Mersin Evleri ve Tarihi Yapıları Koruma Yaşatma Derneği” kurulmuş olup iyi bir gelişmedir. Safranbolu ve Beypazarı evlerinin iç ve dış turizme açılması her iki ilçeyi de dünya gündem maddesi yapmıştır. İki ilçe de tarihî dokunun korunduğu dünyanın 10 ilçesi arasında yerini almıştır.

Yatırımcı öncelikle kendi imkânlarına güvenmelidir. Süleymaniye’nin temellerine Mimar Sinan’ın emriyle gömülen Acem ianesini her halde biliyorsunuz. Mimar Sinan Süleymaniye’nin temellerinin oturması için inşaata 7 yıl ara verir. Fitne alır başını gider. İran şahı Süleymaniye’nin inşaatının parasızlık yüzünden ikmâl edilemediğini düşünerek değerli taşlardan, altın ve mücevherâttan yüklü bir hediye gönderir. Kanunî hediyeleri Mimar Sinan’a gönderir, ne yaparsan yap, emrini verir. İnşaat alanında, elçilerin huzurunda Sinan hediyeleri taş dibeğin içinde külçe haline getirtir ve temele gömer. Arkasından “Devlet-i Osman-ı Aliye’nin Acemin yardımına ihtiyacı yoktur.” der. Ya şimdi… Dış kredi olmadan adım atamaz olduk.

Mersin turizm sektörünün güzide temsilcileri olarak sizler, Tarsus Turizm Alanının ve Karboğazı Kış Sporları Merkezinin yatırım planlamasını masaya yatırdınız mı? Mahallî basında bu konuda ayrıntılı tahliller yapan bir makale, köşe yazısı gözüme çarpmadı, sadece haberlerle yetinildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bazı bilgilerinin çelişkili olduğunu, bazı bilgilerin noksan olduğunu öğrendim. Çağın teknolojik nimetlerini mutlaka çok iyi kullanmalı ve bilgimizi birbirimizle paylaşmalıyız.

Son zamanlarda birkaç yılda inanç turizmi konusundaki takıntım bana 20 sayfa civarında bir makale yazma fırsatı verdi. Hobilerinizi, eserlerinizi ve her şeyden önemlisi turizm hakkındaki her türlü projenizi ülkemiz yararına sunmanın tam zamanı.

Şimdiki Kaş-Kalkan bölgesindeki 3 bin yıllık bir yazıtta şu ifadeleri okuyoruz:

Eninde sonunda bırakacağın tek servet sadece ismindir.” inandığınız bir mesele hakkında“ Bu can bu uğurda fedâ olsun! ” deyip dayanmalısınız ki, geride bir eser, o eser münasebetiyle dünyada bir hoş sedâ bırakıp gidebilesiniz. 15.04.2004

Ekrem YAMAN

Mersin Vali Yardımcısı