SİNOP ÜNİVERSİTESİ’NİN İLİN SAN’AT, KÜLTÜR VE TURİZM HAYATINA KATKILARI NELER OLMALIDIR?

 

 • Yazı başlığı altında topladığım hususlar her ilde akla gelebilecek ayrıntılardandır.
 • Sinop Üniversitesi bülteni henüz 12 sayı yayımlanmış olup, iki ayda bir düzenli olarak yayın hayatına devam etmelidir.
 • Üniversite gazetesi üç sayıdan sonra adeta piyasadan çekilmiştir.
 • Yayımlanacak ilmî bir dergi sosyal, kültürel, ekonomik hayata katkı sunmalıdır.
 • Hakemli bir dergi en az üç ayda bir yayın hayatında olmalıdır.
 • Üniversitenin akademik kadrosunun lisansüstü, doktora ve doçentlik tezlerini ve ilmî eserlerini bir web sayfasında yayınlamalıdır.
 • Fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kütüphane demirbaşlarında kayıtlı eserlerin envanter kayıtlarına sanal ortamda ulaşılabilmelidir.
 • Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin ayrı ayrı web sayfaları olmalı, bunlar düzenli bir periyotla aktüel hâlde tutulmalı ve devamlı zenginleştirilmelidir.
 • Grafik ve tasarım bölümünün kadroları, resmî kuruluşlar başta olmak üzere, bir döner sermaye düzeni içinde piyasaya bedeli mukabilinde hizmet üretmelidir.
 • En fazla beyin gücüne sahip bir kamu kuruluşu olarak üniversite öğretim üyeleri, teknokratları ve diğer çalışanlarının ilimizle ilgili fotoğraf arşivleri halkımızın takdirine arz edilmelidir.
 • Fotoğraflarla Sinop Nostaljisi” başlığı altında Sinop’un bulunabilen en eski fotoğraflarından günümüze kadar, özel arşivler başta olmak üzere, tüm fotoğraf arşivi küçük dipnotlarla istifademize sunulmalıdır.
 • Üniversitenin AB projeleri ve bunların ilimize katkıları halka mutlaka tanıtılmalıdır.
 • Yatırım faaliyetleri çok profesyonel bir fotoğraf ustaları ekibiyle istifadeye sunulmalıdır.
 • Üniversitenin patent faaliyetlerine katkıları olmalıdır.
 • Yöreye has endemik bitki, hayvan, tohum, meyve ve sebzeler tek tek tasnif edilmeli ve ıslahına yönelik faaliyetler kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır.
 • Böylesine zengin bir kadroda çalışanların hobi olarak yaptığı çalışmaların alan faaliyetleri sergilenmeli, yayımlanmalı ve halkla paylaşılmalıdır.
 • Üniversitenin kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla birlikte yürüttüğü protokole dayalı faaliyetler ve protokol metinleri halka Su ürünleri mühendislerinin Türkiye genelindeki işsiz ve perişan hâli bir çalıştayla ayrıntılı olarak masaya yatırılmalı ve bu konu hakkında yapılmış başka ilmî faaliyetler de rapora bağlanmalıdır.
 • Su ürünleri mühendisleri ve fakültenin akademik çalışanlarına Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nca görev tevdi edilmesi için bir kanun taslağı hazırlanmalıdır.
 • Veteriner hekimlerin su ürünleri mühendislerinin ve öğretim üyelerinin yerine her görevi ifa etmelerini sağlayan kanunî düzenlemelerin ve Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ısrarlı ve yanlış personel istihdam ve ikame politikalarının değiştirilmesi için gerekli raporlar hazırlanmalı, kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
 • Üniversitenin sür’atle bir hobi bahçesi ihdas etmesi sağlanmalıdır.
 • Üniversite bir küçük atölye gibi çalışacak yatırım birimini sür’atle kurmalıdır.
 • Sinop merkezde üniversitenin bir sosyal tesisi lokal hizmeti vermek üzere mutlaka olmalıdır. Eski bir Sinop konağı satın alınarak restore edilebilir.
 • Rus kaynaklarından Sinop özeli ile ilgili tarihî, kültürel, siyasî, sosyal olaylarla ilgili tercümeler yapılmalıdır.
 • Sinop tarihi kronolojisi hazırlanmalıdır.
 • Üniversitenin kurulduğu günden günümüze kadar yapılan konferans, panel, çalıştay gibi faaliyetlerin raporları kitap hâline getirilmelidir.
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nce 6-7-8 Kasım 2012 tarihlerinde 3 gün süreyle devam eden Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı raporu maddî imkân temin edilemediğinden kitap hâline getirilememiştir.

       Tarafımdan da tashih maksadıyla okunan bu eserin basılması ilimizde önemli bir boşluğu tamamlayacak ve Karadeniz Bölgesi için kaynak eser olacaktır.

       Üniversitemiz, yayınları arasında bu esere de yer vermelidir.

 • Üniversite yayını olan eserler, dergi, bülten vb.nin camekân bir vitrinde teşhiri ile satış imkânları hazırlanmalıdır.
 • Üniversitenin mutlaka bir botanik bahçesi ihdas etmesinde fayda mülâhaza edilmektedir.
 • Üniversitenin niçin bir balık çiftliği yoktur? Kendi ihtiyacını üretip Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde müşterilerine servis yapabileceği balığı olsa iyi olmaz mı?

29.03.2016

Not: Bu makale, Vitrin Haber Gazetesi’nin 01.04.2016 tarih ve 1572 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. www.vitrinhaber.com

 

 

 

Ekrem YAMAN
Sinop Vali Yardımcısı
Web: www.ekremyaman.com.tr

E-posta: ekrem.yaman@icisleri.gov.tr